برچسب: شعار توپ، تفنگ، فشفشه

اشخاص
خجالت نکشیدید شعار توپ، تفنگ، فشفشه سر دادید؟

خجالت نکشیدید شعار توپ، تفنگ، فشفشه سر دادید؟

فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت‌: این هموطنان خشمگین ما حالا از هر دسته وگروهی که بودند،ازخودشان...