برچسب: روحانی

سیاسی
حسن مین‌گذار، ابراهیم مین‌یاب!+عکس

حسن مین‌گذار، ابراهیم مین‌یاب!+عکس

پس از اعطای عناوینی چون سید محرومان، ابراهیم بت‌شکن و سایر این برچسب‌ها به رئیسی...

سیاسی
آقایان انقلابی! دیگر روحانی نیست که فحشش دهید، فحش ها به خودتان برمی‌گردد!

آقایان انقلابی! دیگر روحانی نیست که فحشش دهید، فحش ها به خودتان برمی‌گردد!

مسیح مهاجری نوشت: گوش کسی بدهکار برنامه‌های درازمدت نیست وقتی نتوانید کوتاه‌مدت...