برچسب: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس

فرهنگی
رئیسی در بحث مهار تورم و معیشت نمره مثبتی ندارد

رئیسی در بحث مهار تورم و معیشت نمره مثبتی ندارد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در بحث انتصابات فامیلی ما به شدت مخالفیم، مخالفت...