برچسب: دفاع سردار نقدی از طرح صیانت

سیاسی
سردار نقدی : مخالفین طرح صیانت یک مشت منافق هستند

سردار نقدی : مخالفین طرح صیانت یک مشت منافق هستند

شما که از ارتش بعث و ارتش آمریکا نترسیدید و جلوی آنها ایستادید از یک مشت منافق کامنت‌گذار...