برچسب: توئیت همتی

اقتصادی
ابراز تاسف همتی از نحوه کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم

ابراز تاسف همتی از نحوه کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم

عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی و رقیب انتخاباتی ابراهیم رئیسی در توئیتر خود...