برچسب: ترمینال فرودگاه شارل دوگل پاریس

عمومی
مرد ایرانی که ۱۸ سال در فرودگاه پاریس زندگی کرد، همانجا درگذشت!

مرد ایرانی که ۱۸ سال در فرودگاه پاریس زندگی کرد، همانجا درگذشت!

مهران کریمی‌ ناصری، مرد ایرانی که به مدت ۱۸ سال در ترمینال فرودگاه شارل دوگل پاریس،...