سیاسی بازی برخی مداحان و فاصله گرفتن مردم از هیات‌‎های مذهبی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سیاسی بازی برخی مداحان و فاصله گرفتن مردم از هیات‌‎های مذهبی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سیاسی بازی برخی مداحان و فاصله گرفتن مردم از هیات‌‎های مذهبی