۱۴۰۲/۰۶/۰۳

بوسه مخبر بر پیشانی ابراهیم رئیسی پس از بازگشت از سفر عضویت ایران در بریکس

تصویری از بوسه مخبر بر پیشانی ابراهیم رئیسی پس از بازگشت از سفر عضویت ایران در بریکس را مشاهده می کنید.

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید