۳ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۰

بوسه مخبر بر پیشانی ابراهیم رئیسی پس از بازگشت از سفر عضویت ایران در بریکس

تصویری از بوسه مخبر بر پیشانی ابراهیم رئیسی پس از بازگشت از سفر عضویت ایران در بریکس را مشاهده می کنید.

بوسه مخبر بر پیشانی ابراهیم رئیسی پس از بازگشت از سفر عضویت ایران در بریکس
بوسه مخبر بر پیشانی ابراهیم رئیسی
ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید