۲۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۷

آب سرد خبرنگار صداوسیما بر تن کارگران:

افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۲، تنها بین ۲۰ تا ۲۴ درصد!

با توجه به حداقل دستمزد ۵.۷ میلیونی امسال، بر اساس ادعای خبرنگار صداوسیما، حداقل دستمزد سال آینده حدود ۷ میلیون تومان خواهد شد.

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید