واکنش تند آذری جهرمی به ممنوعیت آیفون: درمورد تعالیم کمونیستی نظری ندارم

وزیر ارتباطات طرح ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون از آمریکا به ایران را منفعتی برای استفاده‌کنندگان دانست تا تولیدکنندگان.

واکنش تند آذری جهرمی به ممنوعیت آیفون: درمورد تعالیم کمونیستی نظری ندارم
آذری جهرمی

اصلاحات نیوز؛ آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به خبری درباره طرح ممنوعیت واردات آیفون به دلیل آمریکایی بودن آن نوشت: 

به نظرم ضرر این تصمیمات بیشتر برای استفاده کنندگان است تا تولیدکنندگان و یا حتی اتخاذ کنندگان. البته ممکن است این اقدام هم مثل مخالفت با واردات خودرو برای مقابله با مانور تجمل باشد که البته حرف دیگری است و درباره تعالیم کمونیستی نظری ندارم.‌‌

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید