۴٢‌ میلیون نفر, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,۴٢‌ میلیون نفر, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,۴٢‌ میلیون نفر