برچسب: کوت عبدالله خوزستان

حوادث
فاجعه کوت‌عبدالله و کودکانی که همچنان در فاضلاب‌ها قربانی می‌شوند!

فاجعه کوت‌عبدالله و کودکانی که همچنان در فاضلاب‌ها قربانی می‌شوند!

در حالی فاضلاب‌های کوت عبدالله و روستاهای اطرافش به قتلگاه کودکان تبدیل‌شده است...