برچسب: کمیسیون مشترک برجام

فرهنگی
باقری برای دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها وارد وین شد

باقری برای دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها وارد وین شد

علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش در راس هیاتی برای...