برچسب: مهمانی ۳۰ نفره

اقتصادی
مهمانی ۳۰ نفره و خرج ۶۰۰ هزارتومانی!

مهمانی ۳۰ نفره و خرج ۶۰۰ هزارتومانی!

توییتی درباره مهمانی ۳۰ نفره به‌صرف زرشک‌پلو با مرغ، نان، پنیر، سبزی، رطب، ماءالشعیر...