برچسب: مطلبی کاشانی کیست

اقتصادی
مالک تک ماکارونی کیست؟ مطلبی کاشانی چگونه گران‌فروشی می‌کند؟

مالک تک ماکارونی کیست؟ مطلبی کاشانی چگونه گران‌فروشی می‌کند؟

مطلبی کاشانی، مالک تک‌ ماکارون از سال گذشته علی رغم دریافت گندم دولتی ۲۷۰۰ تومانی...