برچسب: مزدوران تجزیه طلب

سیاسی
ملت ایران لفظ تازه‌ای است و اندازه دولت کردستان و ترکستان قدمت ندارد!+فیلم

ملت ایران لفظ تازه‌ای است و اندازه دولت کردستان و ترکستان قدمت ندارد!+فیلم

اظهارات بی‌شرمانه مزدوران تجزیه طلب شبکه سعودی اینترنشنال: ایران ۲۵۰۰ سال گذشته...