برچسب: مرتد

ویدیو
ضارب روحانیون: اگر از علی کمک بخواهی کافری و از اسلام خارج شدی!+فیلم

ضارب روحانیون: اگر از علی کمک بخواهی کافری و از اسلام خارج شدی!+فیلم

عبداللطیف مرادی، جوان ازبک تبار ۲۱ ساله که به تازگی هویتش افشا شده و سه روحانی را...