برچسب: قیمت ارز

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
برجام متوقف شد، بازار رشد کرد؛ آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱

برجام متوقف شد، بازار رشد کرد؛ آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱

اخبار توقف برجام و مذاکرات هسته ای، بازار را صعودی کرد، آخرین قیمت طلا، سکه و ارز...

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۹ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۹ مهرماه ۱۴۰۱

خبر توقف مذاکرات هسته ای، طلا و ارز را گران کرد؛ آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده...

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۷ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۷ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
طلا کمی ارزان شد/آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۴ مهرماه ۱۴۰۱

طلا کمی ارزان شد/آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۴ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
یورو ارزان شد/آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ مهرماه ۱۴۰۱

یورو ارزان شد/آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
دلار و طلا گران شد؛ آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱

دلار و طلا گران شد؛ آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱

امروز شاهد افزایش قیمت ها در بازارهای مالی هستیم، آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده...