برچسب: قیمت‌گذار خودرو

اقتصادی
حذف بی‌صدای قیمت‌گذار خودرو!

حذف بی‌صدای قیمت‌گذار خودرو!

در جریان حواشی اخیر در مورد افزایش قیمت خودرو، حذف دوباره شورای رقابت از قیمت‌گذاری...