برچسب: قضیه باشگاه خیابان فرشته چه بود

ورزشی
تاسیس باشگاه ورزشی لاکچری با شهریه 300 میلیونی در خیابان فرشته!

تاسیس باشگاه ورزشی لاکچری با شهریه 300 میلیونی در خیابان فرشته!

با گذشت دو روز از سفر کوتاه مدت لوتار ماتئوس، کولینا، مارکوس مرک و آندریاس برمه...