برچسب: قحطی

سیاسی
خطر بروز گرسنگی و قحطی در آینده افغانستان/ هشدار سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل

خطر بروز گرسنگی و قحطی در آینده افغانستان/ هشدار سازمان...

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل موسوم به «فائو» ضمن هشدار به بروز قطعی گرسنگی...