برچسب: قانون مجازات اسلامی

سیاسی
اعمال مجرمانه قمار با بیش از یک میلیارد تومان مشمول حبس درجه ۴ و جزای نقدی خواهد شد

اعمال مجرمانه قمار با بیش از یک میلیارد تومان مشمول حبس درجه ۴ و جزای نقدی خواهد شد

نمایندگان مجلس با حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور برای...