برچسب: عضویت در شبکه های اجتماعی

سیاسی
توهین نماینده خبرگان‌ از زنجان به ده‌ها میلیون نفر از ملت ایران و خودش

توهین نماینده خبرگان‌ از زنجان به ده‌ها میلیون نفر از ملت ایران و خودش

دولابی ، عضو مجلس خبرگان گفته: کسانی که در شبکه‌های فاسد اجتماعی عضو شوند در حقیقیت...