برچسب: صبر

ویدیو
صبر، قناعت، مقاومت برای مردم؛ عشق حال برای مسئولان و آقازادها!+فیلم

صبر، قناعت، مقاومت برای مردم؛ عشق حال برای مسئولان و آقازادها!+فیلم

ماجرای ‎سیسمونی قالیباف، در حقیقت تکرار مکرر یک بحران نهادینه شده در بافت حاکمیت...