برچسب: سانتریفیوژهای غنی سازی ایران

فرهنگی
اولیانوف: سانتریفیوژهای غنی سازی ایران یا باید از بین برده شود، یا به خارج از کشور منتقل شود یا در انباری تحت نظارت آژانس در ایران نگهداری شود

اولیانوف: سانتریفیوژهای غنی سازی ایران یا باید از بین برده...

اولیانوف فاش کرد که یکی از موضوعات حساس مورد بحث در وین، موضوع سانتریفیوژهای غنی...