برچسب: زاینده رود

سیاسی
زاینده‌رود تا ۵ سال دیگر احیا نمی‌شود

زاینده‌رود تا ۵ سال دیگر احیا نمی‌شود

از 15 ماه گذشته تاکنون، زاینده‌رود فقط 20 روز برای کشاورزان شرق و غرب اصفهان جریان...