برچسب: رضا تهرانچی

اقتصادی
خالق «بیسکویت مادر» درگذشت

خالق «بیسکویت مادر» درگذشت

رضا تهرانچی کارآفرین پیشرو، موسس کارخانه ویتانا و از برندگان نشان امین الضرب در...