برچسب: رئیس سازمان غذا و دارو

سلامت
منتظر گرانی سرسام‌آور دارو باشید

منتظر گرانی سرسام‌آور دارو باشید

به نظر می‌رسد این حجم فعالیت‌های رسانه‌ای از ناحیه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت...