برچسب: دیوارکشی پارک ها

اشخاص
از طالبان عقب نمانيد دانشگاه را زوج و فرد كنيد!

از طالبان عقب نمانيد دانشگاه را زوج و فرد كنيد!

تاجزاده نوشت: اگر پارک را می‌توان مانند گرمابه، زنانه/مردانه کرد یا درون آن دیوار...