برچسب: دلقک

سیاسی
شریعتمداری: رئیس جمهور اوکراین دلقک است و نخست وزیر پاکستان، کریکت باز

شریعتمداری: رئیس جمهور اوکراین دلقک است و نخست وزیر پاکستان، کریکت باز

کیهان نوشت: رئیس جمهور اوکراین دلقک است و نخست وزیر پاکستان، کریکت باز.