برچسب: دعوای پرویز پرستویی و سام رجبی

سینما
پرویز پرستویی: به ما و حاضران فحش ناموسی دادند

پرویز پرستویی: به ما و حاضران فحش ناموسی دادند

توضیحات پرویز پرستویی درباره حرکت غیراخلاقی سام رجبی یکی از عوامل حامی جریان براندازی...