برچسب: درکلاسیکر

ورزشی
ستارگانی که بین بایرن و دورتموند جابجا شدند

ستارگانی که بین بایرن و دورتموند جابجا شدند

در آستانه درکلاسیکر نگاهی به ستارگانی انداختیم که بین این دو تیم جابجا شدند.