برچسب: خدمات درمانی

اقتصادی
ارائه بیش از 39 هزار مورد خدمات درمانی رایگان در اردوهای جهادی

ارائه بیش از 39 هزار مورد خدمات درمانی رایگان در اردوهای...

«محمد جواد خلیلی» مشاور مدیرعامل و مدیرگروه روابط عمومی شرکت مس از ارائه 39 هزار...

اقتصادی
شرکت مس بیش از ۶ هزار خدمات درمانی رایگان ارائه کرد

شرکت مس بیش از ۶ هزار خدمات درمانی رایگان ارائه کرد

«محمد جواد خلیلی» مشاور مدیرعامل و مدیرگروه روابط عمومی شرکت مس گفت: ۶ هزار و ۷۹۸...