برچسب: ختنه مجدد مردان

عمومی
مردان در افغانستان برای ختنه مجدد فراخوان شدند!

مردان در افغانستان برای ختنه مجدد فراخوان شدند!

مجیب‌‌الرحمن انصاری، روحانی افراطی اهل هرات که بیشتر زنان را اهل دوزخ می‌داند، با...