برچسب: خاندوزی وزیر اقتصاد

اقتصادی
وزیر اقتصاد: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به تعویق افتاد‌

وزیر اقتصاد: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به تعویق افتاد‌

وزیر اقتصاد‌ گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید...