برچسب: جلوگیری از قاچاق آرد

اقتصادی
نرخ آرد صنعتی را آزاد کردیم تا قاچاق نشود

نرخ آرد صنعتی را آزاد کردیم تا قاچاق نشود

رییس اتحادیه قنادان تهران اظهار داشت: به‌طور حتم افزایش قیمت آرد روی نرخ شیرینی...