برچسب: تضعیف دستگاه‌های امنیتی

مجلس
نماینده تندرو قم کدام مرجع تقلید را تهدید کرد؟

نماینده تندرو قم کدام مرجع تقلید را تهدید کرد؟

نماینده قم گفت: فردی در جایگاه مرجع خودخوانده تقلید به بهانه پیام تسلیت برای فوت...