برچسب: بینایی

دانستنی
صدا‌ها بینایی را تغییر می‌دهند

صدا‌ها بینایی را تغییر می‌دهند

نتایج مطالعه تجربی جدید نشان می‌دهد، آنچه می‌بینیم را می‌توان با صدا‌هایی که همزمان...