برچسب: اول محرم شنبه است یا یکشنبه

سیاسی
یکشنبه اول محرم است

یکشنبه اول محرم است

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی در بیانیه ای یکشنبه را اول ماه محرم اعلام کرد.