برچسب: اُمیکرون

سیاسی
دانشمندان نوع دوم اُمیکرون را شناسایی کردند

دانشمندان نوع دوم اُمیکرون را شناسایی کردند

دانشمندان نوع دومی از اُمیکرون شناسایی کردند که ردیابی این نوع به دلیل ژنتیک آن...