برچسب: اعمال مخصوص شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان

عمومی
اعمال مخصوص شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان / شب قدر

اعمال مخصوص شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان / شب قدر

شب قدر، شبی است که در تمام سال هیچ شبی به فضیلت آن نمی رسد و عمل در شب قدر بهتراز...