برچسب: از کجا مجوز تجمع بگیریم

سیاسی
چرا مجوز تجمع اعتراض‌آمیز و قانونی به مردم نمی دهند؟/ چگونه مجوز بگیریم؟

چرا مجوز تجمع اعتراض‌آمیز و قانونی به مردم نمی دهند؟/ چگونه مجوز بگیریم؟

عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعات، موضوعی نیست که تنها به روزهای اخیر و مسائل خاص...