برچسب: آستانه تحمل مردم

مجلس
صبر مردم را آزمایش نکنید!

صبر مردم را آزمایش نکنید!

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: آستانه تحمل مردم سال‌هاست به پایین‌ترین حد ممکن رسیده...