آخرین مصاحبه از داود رشیدی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,آخرین مصاحبه از داود رشیدی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,آخرین مصاحبه از داود رشیدی