هشتگ " ئیس سازمان تعزیرات حکومتی ، شرکت‌های واردکننده موبایل، ارز ۴۲۰۰ تومانی "