سیاسی 6 ماه پیش

عبور از تحریم‌ها با موفقیت

اصلاحات نیوز؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به امکانات داخل کشور می‌توانیم از تحریم‌ها با موفقیت عبور کنیم.