سیاسی 6 ماه پیش

دولت قول می دهد در زمینه کالاهای اساسی و تولید مشکلی پیش نیاید

اصلاحات نیوز؛ رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط امروز فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی است، گفت: دولت قول می دهد که در زمینه انرژی، حمل و نقل، کالاهای اساسی و تولید مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد.