حدود مجاز صدا در هوای آزاد ایران را سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده است

(بر حسب دسیبل)