بین المللی 6 ماه پیش

اعراب، ‌اسرائیل را دشمن شماره یک خود می‌دانند / آمریکا دوم و ایران سومین دشمن